Løfter ikke sykehusene

LEDER

Sykehuset Namsos  Foto: Pål Morten Blom Skaret

Dessverre er det noen som bare får høre om sola

NAMDALSAVISA

– I dag skinner sola igjen over hele landet. Det sa finansminister Siv Jensen (Frp) da hun mandag la fram regjeringas forslag til statsbudsjett for 2019. Dessverre er det noen som bare får høre om sola og må operere i skyggenes dal. Blant dem finner vi sykehusene våre.

Regjeringa legger opp til en aktivitetsvekst på 1,7 prosent og med det mener de at de kompenserer for blant den stadige økende andelen av eldre som trenger behandling ved sykehusene. Høyres Sveinung Stensland slår fast at sykehusene får 1,35 milliard ekstra å rutte med i 2019, som de normalt ikke skulle ha hatt.

På en dag hvor statsbudsjettet legges fram er regjeringas talsmann flink til å pynte brura, brudgommen og hele følget. Realitetene er noe annet hvis en ser på hvilke utfordringer som er innenfor sykehussektoren.

En kan ta utgangspunkt i Helse Nord-Trøndelag. For 2018 har de et samlet budsjett på rundt 2,9 milliard kroner. Med regjeringas forslag på 1,7 prosent vekst utgjør nærmere 50 millioner kroner. En betydelig sum kan en si, men de går ikke til en styrking av pasientrettet arbeid.

Blant annet er sykehusene pålagt å finansiere de nye legemidlene som blir tatt i bruk. Lønnsveksten for 2019 ligger på et sted mellom to og tre prosent og det fører også med seg økende pensjonskostnader. Det betyr at forslaget fra regjeringa i beste fall er et budsjett uten vekst.

Leder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund mener at budsjettforslaget er kronisk underfinansiering. Hun representerer en viktig yrkesgruppe som har fått merke på kroppen hva regjeringas effektiviseringskrav på to prosent fører til. De løper mer, og slitasjen er stor.

En rapport som Menon Economics har utført viser at underfinansiering av sykehusene har ført til at de ansatte løper fortere, men uten at produktiviteten øker. Det bør være et tankekors for politikerne.

Norge har et godt offentlig sykehusvesen, men det kan fort forvitres om ikke politikerne ikke er påpasselig med å sørge for en reell vekst som står i forhold til de utfordringene Helse-Norge allerede har og vil få i framtida.