Setter ned eget utvalg som skal gjøre sentrum mer attraktiv

ATTRAKTIV: Formannskapet ønsker at det settes ned et utvalg som skal utarbeide tiltak for å gjøre Namdalseid sentrum mer attraktiv. 

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: Formannskapet ønsker at det settes ned et utvalg som skal utarbeide tiltak for å gjøre Namdalseid sentrum mer attraktiv. Utvalget skal vurdere tiltak som turstier, parkeringsplasser for turgåere, parkeringsplasser for pendlere, miljøtorg, beplantning og generell rydding.

Det skal også ses på tiltak ved Fv 17 langs innkjøringa både nord og sør for sentrum. Utvalget skal oppnevnes senere og det skal vedtas et konkret mandat med tidsplan for arbeidet.