Setter ned eget utvalg som skal gjøre sentrum mer attraktiv

ATTRAKTIV: Formannskapet ønsker at det settes ned et utvalg som skal utarbeide tiltak for å gjøre Namdalseid sentrum mer attraktiv. 

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: Formannskapet ønsker at det settes ned et utvalg som skal utarbeide tiltak for å gjøre Namdalseid sentrum mer attraktiv. Utvalget skal vurdere tiltak som turstier, parkeringsplasser for turgåere, parkeringsplasser for pendlere, miljøtorg, beplantning og generell rydding.