Har stiftet Flyplassalliansen og tar kampen for distriktene

For å redusere avstandsulempene for Distrikts-Norge, anbefaler Flyplassalliansen at fly med 50 seter eller mindre skal unntas passasjeravgift.

ALLIANSE PÅ VINGENE: Nyvalgt leder i Flyplassalliansen Hans Vintervoll, ordfører i Røros, flankeres av Vikna-ordfører Amund Hellesø og Arnhild Holstad, ordfører i Namsos. FOTO: PRIVAT 

NAMDALSAVISA

OSLO: Flyplassalliansen, som består av kommuner med lufthavner, ble stiftet på Gardermoen onsdag.