Ingen av Avinors 50 flyplasser har så stor trafikkvekst som Namsos

31,8 prosent flere passasjerer reiste til og fra Namsos lufthavn i september sammenlignet med samme måned i 2017.

STØRST ØKNING: Oslo-ruta gir Namsos lufthavn den største trafikkveksten av samtlige 50 Avinor-eide lufthavner i september.Totalt reiste 2.581 passasjerer til eller fra Namsos lufthavn i løpet av måneden, opplyser Avinor.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Den gode trenden fra foregående måneder fortsetter for Namsos lufthavn. Det er den nye Oslo-ruta som gir lufthavna den største trafikkveksten av samtlige 50 Avinor-eide lufthavner i september. Totalt reiste 2.581 passasjerer til eller fra Namsos lufthavn i løpet av måneden.


Har stiftet Flyplassalliansen og tar kampen for distriktene

For å redusere avstandsulempene for Distrikts-Norge, anbefaler Flyplassalliansen at fly med 50 seter eller mindre skal unntas passasjeravgift.

 

– Vi har hatt god vekst siden april i år. Årsaken ligger i ruteendringen som skjedde tidlig i år, etter at Namsos hadde dårlige ruter i 2017. Nå har vi klatret over tallene vi hadde i 2016, og er på god kurs tilbake til der vi har vært tidligere, sier lufthavnsjef Geir Tore Buvarp ved Namsos lufthavn.