Ingen av Avinors 50 flyplasser har så stor trafikkvekst som Namsos

31,8 prosent flere passasjerer reiste til og fra Namsos lufthavn i september sammenlignet med samme måned i 2017.

STØRST ØKNING: Oslo-ruta gir Namsos lufthavn den største trafikkveksten av samtlige 50 Avinor-eide lufthavner i september.Totalt reiste 2.581 passasjerer til eller fra Namsos lufthavn i løpet av måneden, opplyser Avinor.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Den gode trenden fra foregående måneder fortsetter for Namsos lufthavn. Det er den nye Oslo-ruta som gir lufthavna den største trafikkveksten av samtlige 50 Avinor-eide lufthavner i september. Totalt reiste 2.581 passasjerer til eller fra Namsos lufthavn i løpet av måneden.