Rapport viser betydelig vedlikeholdsetterslep på Trones skole

Skolen på Trones har standard fra 50-tallet. Nå trengs nesten 17 millioner til vedlikehold de neste årene

Neste uke får politikerne i Namsskogan en rapport på bordet som viser at det i de neste 10 til 15 årene bør brukes nesten 17 millioner kroner på Trones skole.

STORT VEDLIKEHOLDSBEHOV: En konsulentrapport viser at Trones skole har behov for mye vedlikehold i årene som kommer. Fordeles kostnaden på ti år vil politikerne ha behov for å finne 1,7 millioner i budsjettet hvert eneste år for å utligne etterslepet i vedlikehold. 

NAMDALSAVISA

TRONES: I en rapport utført av firmaet Anders Overrein As kommer det fram et ganske betydelig vedlikeholdsetterslep ved Trones skole. Det nevnes noe fuktinnslag i kjeller på grunn av gammel drenering, Slitte fasader og vinduer som har passert forventet levetid. Sanitæranlegget er delvis fra da første del av skolen ble bygget på 1950-tallet og det forventes vesentlige påkostninger i årene som kommer. Varmeanlegget består av en elkjel med oljefyr som skal kobles inn i kalde perioder. Oljefyren blir forbudt fra 1.1.2020.