Ville ikke vurdere Newton-rom: – Vi må ha en mer detaljert plan

Formannskapet i Nærøy mente næringsforeningas forslag om Newton-rom foreløpig er for svakt til å vurderes.

IKKE VURDERT: Formannskapet og ordfører Steinar Aspli mener Lars Fredrik Mørch og Namdalskysten næringsforening må ha en mer detaljert plan, før man kan fatte et vedtak om Newton-rom i Ytre Namdal.  Foto: Bastian Øien Alstad

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: – Vi er på ingen måte negativ til et Newton-rom, men vi må ha en mer detaljert plan enn det som foreligger, sier Nærøys ordfører Steinar Aspli.

Bakgrunnen til forslaget er at blå sektor de siste årene har slitt med rekruttering til marin og maritim utdanning, til tross for at næringene bare i Ytre Namdal har behov for å ansette mer enn 1.000 personer fram mot 2025.

– Dette vil bli et undervisningstilbud som vil styrke forståelsen for realfag og teknologifag, sier Lars Fredrik Mørch, leder i Namdalskysten næringsforening som er prosjekteier.

Blå profil

Næringsforeninga beskriver Newton-rom er et praktisk, spennende innredet og teknologisk velutstyrt undervisningslokale med fokus på naturfag, matematikk og teknologi. Rommet innehar fasiliteter som et enkelt laboratorium, et lite amfi og arealer til praktiske og utforskende oppgaver.

Det planlagte Newton-rommet på YNVS skal ha en såkalt blå profil, som betyr at modulene som utvikles i rommet er spesielt tilpasset et fokus på blå sektor.

Namdalskysten næringsforening har fattet vedtak om at Newton-rommet skal legges til Ytre Namdal videregående skole, selv om også InnovArena har vist konkret interesse.

Formannskapet trenger mer

Formannskapet i Nærøy mente imidlertid at en rekke punkter må på plass før man kan ta stilling til om at man kan etablere et Newton-rom i Ytre Namdal:

  • Overslag over totale driftskostnader må legges fram.
  • Utredningen må være koordinert med Vikna kommune
  • Næringslivet må stille seg bak lokaliseringen av et slikt rom
  • Det må utredes hva som er den mest formålstjenlige lokaliseringen ut fra den faglige vurderingen av tilbudet, uavhengig av de økonomiske tilbudene som foreligger.

Ifølge saksdokumentet er investeringsbudsjettet beregnet til å bli på i overkant av 3,5 millioner totalt. Det inkluderer også ett og et halvt årsverk med utdannelse på lektor-nivå, som skal undervise i rommet.