Starter reguleringsarbeid for å utvide næringsområde i Flatanger

– Området i Storlavika er snart oppbrukt, raskere enn vi hadde trodd

Utviklinga i næringslivet i Flatanger går raskt framover, og området satt av til næring i Storlavika er snart brukt opp. Derfor ser kommunen i samarbeid med næringsforumet seg om etter nye næringsarealer.

BESTE ALTERNATIVET: Konklusjonen fra forprosjektet var at området ved Langstranda er best egnet til bruk som næringsareal. 

Det er et klart konkurransefortrinn å ha næringsareal klart.

Olav Jørgen Bjørkås, ordfører Flatanger
NAMDALSAVISA

FLATANGER: – I 2017 ble det utarbeidet en strategisk næringsplan for Flatanger for de tre neste årene. Der ble det vedtatt ei liste over prosjekter i prioritert rekkefølge som næringslivet i kommunen mener bør gjennomføres. Øverst på lista står nye næringsområder, sier Sondre Johnsrud, prosjektleder i Flatanger næringsforum og fortsetter: