Trøndelag Sps programkomite på rundtur i fylket

– Viktig å møte folk i distriktene

– Havbruket er ei veldig viktig næring langs kysten i Trøndelag. Det er noe vi må ta inn over oss og vi bør legge til rette for vekst, mener leder for Trøndelag Sp sin programkomite, Thomas Iver Hallem.

Viktig næring: Fra venstre: ordfører Olav Jørgen Bjørkås, Tomas Iver Hallem, Hallgeir Grøntvedt fikk høre litt om hva Flatanger settefisk driver med fra driftssjef Arne Skorstad 

Smolt fra settefiskanlegget her på Lauvsnes sørger for å holde rundt 400 personer i arbeid.

Arne Skorstad, driftssjef Flatanger settefisk.
NAMDALSAVISA

LAUVSNES: I sommer og høst har programkomiteen til Trøndelag Sp vært på rundtur i det sammenslåtte Trøndelag for å bli kjent med både næringslivet i det nye fylket og hvilke utfordringer de står ovenfor, dagliglivet og frivilligheten.