Bayer om høst, elg og jakt

Du kan ikke unngå det
NAMDALSAVISA

Høsten er tiden for elg, i hvert fall her i distriktet. Mye sosialt liv må innordnes elgen og jakta på den.

Kommunestyremøter henlegges til tiden før eller etter jakta og firmaer og kommuner går for halv maskin. Til og med bispevisitas legges slik at den ikke kommer i veien for jakta. I tillegg kommer alle historiene om alt det underlige som skjer når elgen skal nedlegges.

Elgen er også farlig i trafikken. Det er elgfare over alt, og det er ikke grenser for oppfinnsomhet når man skal prøve å forhindre elgpåkjørsel. Det ryddes i veikanten, skilt settes opp og diverse innretninger plasseres langs våre veger for å holde elgen unna. Det er sikkert mange sauebønder som hadde ønsket seg en lignende innsats for å holde ulven unna saueflokkene.

Jo, elg i trafikken skal man ikke bagatellisere. Det fikk man erfare på spesielt vis i Partille i Sverige. Der hadde en elg forvillet seg inn på buss-stasjonen med det resultat at kollektivtrafikken ble stoppet i to timer, eller den ble lammet i to timer for å holde oss til dyreverdenen.

Han hadde nok til hensikt å elge seg innpå en buss tilbake til naturen, men den gang ei. Til slutt måtte elgen bøte med livet inne på stasjonen, og dermed var den saken biff (eller kjøttkake) Det blir vel ikke elgvald der, til det er nok stasjonen for liten.

Her i Namsos har vi ikke dette problemet. Det skyldes sannsynligvis at bybussen heter «Elgen» og det vi som kommer til elgen i stedet for omvendt. Forresten, heter det «Bybassen» nå? Jeg ble plutselig litt usikker.

Men kanskje får vi elgvald midt i byen. Det går rykter om at en elg er observert ikke langt unna Bastionen. Da burde vi i det minste sette opp skilt i Namdalsveien slik at bilistene blir advart mot overhengende fare.