En av grunneierne er motstander av planene

En av grunneierne til området som blir berørt er sterkt imot planene om næringsareal, og tror området vil bli ødelagt.
NAMDALSAVISA

FLATANGER: Arne Walvik er en av fire grunneiere som blir berørt av kommunen sine planer om næringsareal ved Langstranda. Han mener kommunen kommer til å rasere et ellers fint friluftsområde hvis planene går gjennom.