Flere må bry seg

Innspill:

Aksjob: Kirkens Bymisjon skal ha årets TV-aksjon. De arbeider for et varmere samfunn og skal bidra til å bryte ned alle mytene rundt HIV.  Foto: PENCHAN

Liss-Tone Bakkehaug, Kirkens Bymisjon Trondheim - Aksept og Mestring 

NAMDALSAVISA

Jeg er så heldig å få være fagansvarlig for verdens beste jobb i Kirkens Bymisjon Trondheim, for virksomheten Aksept og Mestring – et psykososialt tilbud til mennesker som lever med hiv. For fem år siden skulle jeg vært den første til å rekke opp hånden for å si at hiv hadde jeg liten eller ingen kunnskap om.

På skolen lærte jeg at hiv, aids og død var som en form for tett treenighet. Jeg måtte lese meg opp på nyere forskning og lytte til mennesker som selv lever med denne infeksjonen for å tilegne meg den nye kunnskapen. En større forståelse av hiv-infeksjon kan redusere utenforskapet som mange mennesker med hiv kan oppleve.

Selv er jeg oppvokst på en øy på Helgelandskysten og fått kjenne på kroppen hvilke utfordringer, men kanskje mest fordeler, som kommer med å få vokse opp i et lite lokalsamfunn – et lite samfunn der «alle kjenner alle» og spørsmålet om hvem dine foreldre er kan komme før hvilke fremtidsplaner du har. Jeg tror på Gro Harlem Brundtlands oppfordring: Nabokjerringer som følger med og kjefter når noen får juling eller blir mobbet, er der ikke lenger.

Vi må få folk til å bry seg om hverandre igjen. Det er ikke så farlig å engasjere seg i andre som folk tror. Et gjennomsiktig samfunn er en styrke for å kunne oppleve trygghet og nærhet, føle tilhørighet, bli sett og anerkjent. Mitt utgangspunkt er at folk ønsker hverandre godt. Imidlertid vet vi at utenforskap er en utfordring i vårt samfunn- også på mindre steder.

Det er rundt 6000 mennesker som har fått diagnosen hiv i Norge. Vi sier ofte at halvparten lever i hovedstaden. Det betyr at halvparten holder til i resten av landet.

Hiv er en kronisk infeksjonssykdom som angriper immunforsvaret. Hiv kan smitte gjennom seksuell omgang uten kondom, fra mor til foster eller barn hvis mor ikke går på medisiner og via infisert blod ved deling og gjenbruk sprøyter og nåler.

Man har ikke funnet en måte som fjerner viruset, men vellykket medisinering gjør at man ikke utvikler aids eller smitter videre. Alle som oppholder seg i Norge har rett til gratis behandling.

I min undervisning om hiv er det viktig å formidle hva som ikke fører til smittefare. I min jobb møter jeg mennesker som opplever at de har måttet flytte fra sine hjem, fordi ryktet om infeksjonen har spredd seg. Venner og kollegaer på nærbutikken har sluttet å hilse. Barna blir mobbet på skolen og hjelpere i helse- og sosialsektor opptrer annerledes. Redselen for smitte skaper en avstand til både (potensielle) venner og profesjonelle hjelpere.

Men de menneskene jeg møter på jobben min er ikke noe annerledes enn deg og meg. De er individer på tvers av kultur, alder, religion og seksuell legning/identitet og representerer alle sosiale lag. De har verken gjort noe galt eller fått noen straff.

Hiv smitter verken gjennom luft eller vann, ved å dele toalett eller dusj, eller gjennom mat og drikke, heller ikke gjennom insekter eller dyr. Du kan trygt ha sosial omgang med venner, familie, naboer, kollegaer eller andre. Det er ikke mulig å bli smittet via spytt, svette, tårer eller urin. Hiv smitter ikke engang gjennom berøring, klemming eller kyssing.

Da jeg startet i min jobb for fem år siden ble jeg fryktelig engasjert og sint når jeg fikk høre om mine brukeres opplevelse av å bli stengt ute. Fortsatt gjør det noe med meg når jeg hører om dette. Personlig tror jeg det handler om hvor viktig deltakelse i et felleskap er, og ha tilgang til det et lokalsamfunn kan tilby. Men jeg tror og håper at slike negative reaksjoner først og fremst er konsekvenser av de dystre bilder som ble malt på 1980–90 tallet og at nyere og mer oppløftende kunnskap ikke har nådd ut.

Medisinsk er hiv-feltet en suksesshistorie: I dag kan mennesker som lever med hiv leve et langt og godt liv, og få barn som ikke smittes med hiv.

Kirkens Bymisjon er så heldige å ha årets TV-aksjon. Gjennom verdens største dugnad skal vi skape et varmere og mer inkluderende samfunn gjennom nye møtesteder. 21. oktober går vi med bøsser for at alle skal ha noen å gå til.

La ikke gammel kunnskap og frykt stå i veien. Ett møte kan endre et liv! Flere møter kan endre et lokalsamfunn.