Sveinung Stensland (H) svarer leder i NA

Kritikk på autopilot

  Foto: Mats Ivar Sandmo

NAMDALSAVISA

Hvert eneste år har Arbeiderpartiet kritisert oss for at sykehusbudsjettene er for trange. Hvert år har samtidig resultatene vist at flere får behandling, ventetidene går ned og helsekøene er kortere.

Spesialisthelsetjenestens budsjett øker neste år med 11,5 milliarder kroner til 159,5 milliarder kroner. Det gir hele 1 350 millioner mer kroner til økt aktivitet i sykehusene. Det er 1,7 prosent, og er mer enn demografiutviklingen tilsier. Med andre ord har regjeringen lagt frem et godt og solid sykehusbudsjett. Dette gir rom for at enda flere pasienter får behandling, sykehusene vil kunne håndtere økte medisinkostnader, og det er rom for økte investeringer.

Faktisk skal det investeres over 11 milliarder i nye sykehusbygg, noe som tyder på en sunn sykehusøkonomi.

At det står 64 000 færre mennesker i sykehuskø og at ventetidene er redusert med 16 dager er godt nytt for alle. Det lagt til rette for en aktivitetsvekst på hele 13,6 % fra 2013 til i dag, noe vi ser i form av kortere køer og lavere ventetid for pasientene.

Noe av grunnen til dette er at vi har fjernet aktivitetstaket på sykehusene, og økt den innsatsstyrte finansieringen. Det betyr at sykehusene får større deler av pengene sine basert på hvor stor aktivitet de har, og ikke at de fordeles ut ifra kriterier som er lagt til grunn fra et skrivebord.

Det er samtidig viktig å minne om at det ikke alltid handler om hvor mye penger man gir. Hvordan pengene brukes er ofte like viktig. For når alt kommer til at er det viktigste at pasientene får trygg og god behandling.

Et eksempel er pakkeforløpene for kreft, som ble innført for tre år siden. Nå får alle som utredes for kreft vite hva som skal skje, når det skal skje og hvem som skal gjøre det. Det er en enorm trygghet for både pasienter og pårørende, samtidig som det har ført til at utredning og behandling ofte har kommet raskere i gang.

Vi har også innført fritt behandlingsvalg som gir pasientene rett til å velge hvor de vil behandles, offentlig eller privat, så lenge tilbudet er godkjent. Dette stimulerer også sykehusene til å behandle flere pasienter, og gjør at vi benytter ledig kapasitet i private institusjoner. Det er bra både for pasientene og for sykehusøkonomien.

For Arbeiderpartiet virker det som om alle problemer kan løses med mer penger. Noen ganger kan også bedre arbeidsformer gi gode løsninger. Det viser statistikken, flere får hjelp med bedre kvalitet og det raskere. Statsbudsjettet for 2019 legger til rette for at sykehusene kan fortsette med den positive utviklingen, slik at vi hele veien kan forbedre et av verdens beste helsesystemer. Det er både bra for pasientene, pårørende og de ansatte.