Med USA i ryggen

LEDER

  Foto: Bjørn Tore Ness

«Russland er ingen direkte fiende.»

NAMDALSAVISA

50.000 allierte soldater skal i månedsskiftet oktober/november delta på en stor Nato-øvelse på norsk territorium. For første gang siden 1989 er et amerikansk hangarskip i norsk farvann. Det liker SVs Lars Haltbrekken dårlig.

– Det er uheldig i forhold til Russland, sier Haltbrekken. Han frykter et mer spent forhold til Norges store nabo i øst og poengterer at hangarskipet USS Harry S. Truman er atomdrevet.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) avviser kritikken. Han sier at alle bidrag til øvelsen er ønsket velkommen. Det gjelder også USAs innen rammen av Nato.

– Det er ingen grunn til at Russland skal finne øvelsesaktiviteten provoserende. Alle land har rett til å øve på militært forsvar. Det gjør også Russland. Natos øvelser er ikke rettet mot noe land, sier forsvarsministeren. Russland er ett av landene som kommer for å observere øvelsen.

Et hangarskip i USAs største klasse er ikke hverdagskost i norske farvann, men det bør ikke overraske at det dukker opp. Det hadde vært mer oppsiktsvekkende om det uteble. Hangarskipet USS Harry S. Truman tilhører den amerikanske flåten som har ansvaret fra Nordishavet i nord til Antarktis i sør.

Alle de 29 Nato-landene er med på årets øvelse. Det er også styrker fra ikke-medlemmene Sverige og Finland. Til sammen deltar 53.000 soldater, 10.000 landkjøretøy, 250 fly og helikoptre og 60 sjøfartøy. Cyberforsvar er et stort element i øvelsen. Det skal trenes på det nyeste av teknologi, som blant annet finnes i de nye kampflyene av type F 35 og i moderne droner.

Norge har vært med i Nato siden 1949. Det har sikret Norge på en god måte å ha allierte, og da spesielt USA, i ryggen. I den siste tida har det i tillegg vært bred politisk enighet om å styrke Norges forsvarsevne, gjennom modernisering og rent økonomisk. Men alternativet til Nato-medlemskap vil måtte være å bruke uforsvarlig mye mer på et rent norsk forsvar.

Russland er ingen direkte fiende, men vi står dessverre overfor en mer uforutsigbar nabo i øst. Annekteringa av Krim er et skremmende eksempel i så måte.