Selger næringsareal til Åstrand Scooter og ATV

NAMDALSAVISA

GRONG: Åstrand Scooter og ATV har behov for mer areal i tilknytning til sin virksomhet i Harran. Bedriften har derfor henvendt seg til kommunen som grunneier, med ønske om å kjøpe deler av næringsarealet foran butikken.

Det dreier seg om ei tomt på 2.250 kvadratmeter og rådmannen foreslår at tomta selges for en kvadratmeterpris på 30 kroner.