Tilbyr brøyting og strøing av private veger til beboere med dårlig helse

NAMDALSAVISA

LEKA: Kommunestyret har vedtatt at teknisk etat skal tilby brøyting og strøing av private veger til beboere med dårlig helse og som ikke kan utføre jobben sjøl. Etaten mener at de har kapasitet til å utføre brøytejobber etter avtale og stiller seg positive til tiltaket.