Uenighet om slamtømming i Nærøy

FÅR ENERETT: MNA får enerett på slamtømming i Nærøy kommune i en periode på fem år. 

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Det var ikke enighet da formannskapet i Nærøy drøftet innsamling av slam i kommunen. Rådmannen foreslo at Midtre-Namdal Avfallsselskap (MNA) fikk enerett for innsamling og behandling av slam i en periode på fem år, med mulighet for forlengelse i to år.