Vil forbedre trafikkfarlig p-plass ved Solstad kirke

NAMDALSAVISA

BINDAL: Det er behov for forbedring av parkeringsforholdene ved Solstad kirke. Ved enkelte anledninger har folk måttet parkere langs fylkesveg 17, noe som blir ansett som trafikkfarlig.

Kommunen har tidligere kjøpt 1,5 dekar dyrka mark for å opparbeide en ny parkeringsplass ved kirka. Før arbeidet kunne utføres, måtte det lages en reguleringsplan som også legger opp til endret avkjørsel til parkeringsplassen og kirka.