Vil forbedre trafikkfarlig p-plass ved Solstad kirke

NAMDALSAVISA

BINDAL: Det er behov for forbedring av parkeringsforholdene ved Solstad kirke. Ved enkelte anledninger har folk måttet parkere langs fylkesveg 17, noe som blir ansett som trafikkfarlig.