Norges vassdrags- og energidirektorat om rasfare i Grong: – En ubehagelig situasjon

Beboere 30 meter unna raskanten frykter for sin sikkerhet

Det er funnet betydelig med kvikkleire i grunnen ned mot elva Sanddøla ved Formo i Grong. Beboerne i området frykter for sin egen sikkerhet.

HASTER: Kommunalsjef Stig Moum i Grong kommune sier det haster med å få gjort tiltak for å forebygge et større kvikkleireras på Formo i Grong. FOTO: ERLEND MALMO, T-A 

NAMDALSAVISA

GRONG: – Det er både ekkelt og skremmende med raskanten så nærme huset. Det raser mer og mer, og vi håper det blir gjort noe ganske fort.