Har søkt om tilskudd til tursti

NAMDALSAVISA

BINDAL: Bindalseidet grunneierlag har søkt om tilskudd fra SMIL-midlene (Spesielle miljøtiltak i landbruket) for ruste opp turstien til Gundagamma. Det er behov for klopplegging og for bygging av ei bru for å forbedre framkommeligheten.