Senterstrukturen i Nærøysund kommune endelig vedtatt

Ei samla fellesnemnd stilte seg bak tilrådninga fra arbeidsutvalget om senterstrukturen i Nærøysund kommune.

FELLESNEMNDA: Ei samla fellesnemnd stilte seg bak tilrådninga fra arbeidsutvalget om senterstrukturen i Nærøysund kommune.  

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Med 36 mot 1 stemme ble det vedtatt å gå for tilrådninga fra arbeidsutvalget om senterstrukturen i Nærøysund kommune i Fellesnemnda onsdag.