La hodene i bløt for å bedre rus- og psykiatrihelsetjenestene

Hvordan kan tilbudet innenfor rus- og psykiatrihelsetjenestene i Namdalen bli bedre? Stikkordene her er: Dialog og samhandling mellom instansene.

Debatt: Representanter fra flere etater innenfor rus og psykiatrihelsetjenesten deltok i plenumsdebatten. Fra høyre: Hanne Lingen fra helsestasjonen i Namsos, Heidi Volden fra PPT i Ytre Namdal, Reiel Pedersen fra BUP, fastlege Svenn Morten Iversen, Monica Tektmoen fra klinikk for psykisk helsevern og rus og Bente Brauten fra rus og psykisk helsetjeneste i Overhalla kommune. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det var i alle fall noe av konklusjonen som kom fram da det ble invitert til fagdag om samhandling rundt rus og psykiatri i Namdalen. Representanter fra i alt ti kommuner deltok.