Tidsreise på gammel og ny E6

Her er et av kapitlene i boka.

Her gikk riksvegen: Slik gikk E6 forbi Sæterhaugen for ikke altfor mange år siden. I dag er det overnatting her, med både nyere og eldre hytter. Den gamle vegen, huset og bensinpumpa gir stedet en egen atmosfære, mener forfatterne av boka «På vei gjennom Trøndelag».  Foto: Dan Ågren

NAMDALSAVISA

På veien fra Harran til Trones nærmest fråtser vi i gamle veier og bruer. Der E6 ble lagt om for ti, tjue eller tretti år siden, går det an å svinge inn på mose grodd asfalt og se hvordan naturen med den største selvfølge gjenerobrer det menneskeskapte.