Klage til Fylkesmannen om reguleringsplan for steinbruddet i Hagan

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Nærøy kommune har oversendt en klage på kommunestyrets vedtak om reguleringsplanen for steinbruddet i Hagan til Fylkesmannen. Det var Vigdis Kutschera og Steinar Livik som hadde klaget på vedtaket i kommunestyret.