Advarer sterkt mot ambisiøse investeringsplaner for den sammenslåtte kommunen:

Må stanse gjeldsveksten

Med de foreliggende investeringsplanene vil den totale lånegjelda for Nærøy og Vikna øke til 1,3 milliarder til 2021. Det går bare ikke, frykter økonomisjefen i nye Nærøysund kommune.

HVILESTEG: Nytilsatt økonomisjef i nye Nærøysund kommune, Fred Moen (til venstre) oppfordrer nærøyrådmann Helge Thorsen og hans kolleger om å samordne investeringene i sammenslåingsprosessen. 

Gjeldssituasjonen for de to kommunene er ganske lik.

Fred Moen, økonomisjef
NAMDALSAVISA

RØRVIK: Nytilsatt økonomisjef Fred Moen i Nærøysund orienterte før helga arbeidsutvalget for reformprosessen om den økonomiske «ståa» for de to kommunene.