Reindrifta vil bli hørt i arbeidet med reguleringsplan for Nylandet

NAMDALSAVISA

VIKNA: Leder Mads Kappfjell i Meatelen Sitje har henvendt seg til Vikna kommune med merknader om arbeidet med reguleringsplan for Nylandet del 2 i Rørvik. Han viser også til at gruppa ikke har mottatt melding om at arbeidet med planen er igangsatt.