Nærøy kommune med tilskudd til gatelys

Kommunestyret i Nærøy vedtok på siste møte å bruke inntil tre millioner i støtte til investeringer i gatelys.

STØTTER DRIFTA: Nærøy kommune skal støtte nødvendige investeringer i nye gatelys for de ni lag og foreninger som eier private gatelys i kommunen.  

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Nærøy kommune drifter gatelys mange steder rundt i kommunen. Det utgjør til sammen cirka 620 lyspunkt. Disse står i hovedsak der det bor mest folk.