Skredsikring til 2,25 millioner kroner

NAMDALSAVISA

GRONG: NVE har i løpet av sommeren og høsten gjennomført skredsikringsarbeid langs Fiskeselva ved Kjerkegga i Harran.