Sprik i vitneforklaringene

Kolleger reagerte med sjokk og vantro på varsel

Da kolleger av avdøde fikk vite at det var sendt varsel på henne for grov voldsbruk, reagerte de med sjokk og vantro.

STERKE UTSAGN: Både vitner som advokat Kari Breirem hadde kalt inn fra saksøkers side, og de kommunens advokat Arne Haugland hadde kalt inn, kom med til dels sterke påstander og karakteristikker i retten onsdag. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Jeg trodde ikke det var sant, og jeg satt med en følelse av at dette var noe noen hadde konstruert for å få noe på henne, sa et av vitnene.