Økt overskudd med 414 millioner

Sparebank 1 SMN går så det suser.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Banken fikk et resultat på 1.689 millioner kroner pr tredje kvartal. I tilsvarende periode i fjor var tallet 1.275 millioner kroner.

I en pressemelding opplyser banken at høy vekst og mange nye privatkunder også preger dette kvartalet.

Årets første ni måneder i SpareBank 1 SMN kjennetegnes av solid bankdrift, godt salg innen alle produktområder, reduserte tap på utlån, sterk soliditet samt høy vekst.

–  Vi er godt fornøyd med at hele 6200 personkunder og 950 bedrifter har valgt oss som sin nye hovedbank hittil i år. Det tar vi som en tillitserklæring og en bekreftelse på at vår posisjon som digital bank med en lokal og personlig signatur står sterkt, sier konsernsjef Finn Haugan i SpareBank 1 SMN i pressemeldinga.

Banken fortsetter den sterke veksten i utlån til personkunder.

Økninga siste tolv måneder ble 10,7 prosent til 106,6 milliarder kroner.

Utlån til næringslivskunder økte med 0,8 prosent til 51,2 milliarder kroner, hvor veksten i hovedsak kommer fra småbedrifter.

Kostnadene i konsernet økte med 171 millioner kroner, i stor grad på grunn av økt satsing i datterselskapene SpareBank 1 Regnskapshuset SMN og SpareBank 1 Markets. I morbanken har kostnadene økt med 21 millioner kroner, som i hovedsak skyldes kostnader i forbindelse med salg av bankens hovedkontor. Målet om nullvekst i kostnader i morbanken opprettholdes.