Søker tomt til oppstilling av maskiner og mellomlagring av masse

NAMDALSAVISA

BINDAL: Håkon Mathisen har søkt Bindal kommune om kjøp av tomt til næringsformål på Langstrandhøgda. Tomta skal brukes til oppstilling av maskiner i bruk og mellomlagring av masse, blir det oppgitt i søknaden.