Vil starte blomsterbutikk på Leka

NAMDALSAVISA

LEKA: Siren Marie Høgholm har søkt Leka kommune om midler fra kommunalt næringsfond til oppstart av blomsterbutikk på sagaøya. Søknadsbeløpet fra næringsfondet er på 10.000 kroner.