Vil bygge kunstgressbane på Lauvsnes

Som en av de aller siste kommunene i Trøndelag, blir det nå kunstgressbane i Flatanger.

AVSATT OMRÅDE: Det er allerede satt av et område på åtte dekar dyrka mark til kunstgressbane på Lauvsnes. 

NAMDALSAVISA

LAUVSNES: Under kommunestyremøtet forrige uke ble det vedtatt at Flatanger kommune skal bygge kunstgressbane på Lauvsnes, og også stå ansvarlig for framtidig vedlikehold og drift.