Eiendomsmarkedet i Namsos

Meklerne tror det blir flere leiligheter

Selv om det foreløpig ikke er solgt en eneste bolig i Bjørum panorama, er eiendomsmarkedet i Namsos på langt nær dødt.

INNFLYTTING TIL JUL: I leilighetskomplekset Strandvegen 7 er det solgt sju av åtte leiligheter, og det blir innflytting før jul. – Her kommer det 16 flere leiligheter, så prosjektet vil til slutt bestå av 24 enheter, opplyser Anders Jensen i Eiendomsmegler 1.FOTO: BJØRN TORE NESS  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det opplyser avdelingslederne Anders Jensen i Eiendomsmegler 1 (EM1) og Torleif Sommerseth i Boli.