Vikna kommune får tilskudd til sansehage

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Vikna kommune har fått nok et tilsagn om investeringstilskudd til sansehage fra Husbanken. Tilskuddet er på 753.000 kroner og skal brukes til sansehage ved Viknatunet på Rørvik. Investeringskostnaden til sansehagen ved Viknatunet er oppgitt til 1.360.636 kroner, ifølge søknaden fra Vikna kommune.

Også for dette tilskuddet til er det blant forutsetningene satt at byggearbeidet må igangsettes senest inne tre måneder etter tilsagnet.