Krever at det bygges ny skole på Skage

Her lukter det så vondt at elevene nekter å dusje

Det er et misforhold mellom kommunens satsing på boligutbygging og viljen til å satse på skole, mener FAU på Hunn skole som mener det er på høy tid å bygge nytt.

NEKTER: Elevene nekter å dusje på skolen fordi det garderobe og dusjanlegg er så gammelt og lukter vondt. 

NAMDALSAVISA

SKAGE: – Se bare her. Og se her, og her.