Masseutskifting dyrere enn først antatt

Bygginga av den nye skolen på Namdalseid er godt i gang, men grunnarbeidene ble noen millioner kroner dyrere enn det som først var planlagt.

MYE MASSE: Det måtte hentes ut mer masse enn først antatt.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: – Det er i hovedsak snakk om utskifting av masse som har gjort at det ble noe dyrere. Det viste seg at det måtte hentes ut mer masse enn det som først var tenkt, og følgelig da også hentes inn mer ny masse. Det har ført til en merkostnad på fire millioner kroner så langt, forteller ordfører Steinar Lyngstad.