NÆRINGSKONFERANSEN:

– Skaper du gode byrom lager du et levende sentrum

Mennesker skaper byliv, så hvordan trekke folk til sentrum? Ved å skape attraksjoner og gode møteplasser.

FOLK TREKKER FOLK: – Å skape byrom er nøkkelen til et levende sentrum, mener Eileen Brandsegg. Hun driver firmaet Bylivsutvikling AS og var foredragsholder på Næringskonferansen.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det er viktig å skape byrom det er gode å være i. Den følelsen mange får av å være ute i naturen; den følelsen må du prøve å gjenskape også i sentrum. Greier dere å lage et godt sted å være, forlenger du folks opphold i byen. Folk trekker folk – og det øker også sjansen for mer handel. For ikke å glemme inntrykket av stedet som du gir både overfor turister og potensielle nye innbyggere, sier Eileen Brandsegg.