Ragnar Prestvik håper kommunen ser på andre løsninger i den nye sentrumsplanen

– Uakseptabel situasjon i Kolvereid

Kretsleder Ragnar Prestvik stiller seg svært kritisk til å flytte idrettsanlegget på Kolvereid ut fra sentrum.

NA-KARUSELL: På grunn av anleggets stand, har det ikke blitt arrangert NA-karusell i friidrett på Kolvereid siden 2012. Kretsleder Ragnar Prestvik peker på flere årsaker til viktigheten av et sentrumsnært anlegg i framtida.  Foto: Tom Lysø

Friidrett må leve sammen med andre aktiviteter.

Ragnar Prestvik, leder i N-T friidrettskrets
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Flere i friidrettsmiljøet har rettet misnøye mot den tiltenkte løsninga i framtidsplanene for Kolvereid sentrum. Kretsleder i Nord-Trøndelag friidrettskrets Ragnar Prestvik (bilde) deler oppfatninga.