Nærøy Bondelag har anket konsesjonsvedtak til Selbøe Invest AS:

Harry kjøper gård, men bøndene stritter imot

Nærøy Bondelag har klaget på vedtaket om å gi Selbøe Invest AS konsesjon for kjøp av en landbrukseiendom. Rådmannen innstiller på at klagen tas til følge.

ØYGÅRD: Eiendommen ligger på øya Øksninga i Nærøy og er på totalt vel 490 dekar. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Bondelaget påberoper seg klageinteresse etter forvaltningsloven og tvisteloven og mener at «denne saken ligger innenfor organisasjonens formål og naturlige virkeområde», slik leder Anita Marø formulerer klagen. Nærøyrådmannen deler vurderinga.