Landbruks- og matministeren vil bruke to millioner kroner på nye jegere

Framtidas jaktopplevelser er noe alle skal få ta del i, ikke bare de med mye penger.

ØKT OPPMERKSOMHET: Landbruksminister Bård Hoksrud (Frp) vil gjøre jakt mer tilgjengelig for allmennheten, ikke bare for de med mye penger. Foto: Johan Arnt Nesgård 

Jeg er opptatt av å sikre alle tilgang til jaktressursene.

Bård Hoksrud (Frp), landbruks- og matminister
NAMDALSAVISA

Det er ambisjonen til landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) når han nå overtar forvaltningsansvaret for de høstbare viltartene fra Klima- og miljødepartementet.