Dødelig bakteriesykdom påvist på laks i tre nordtrønderske elver

BEKREFTET FURUNKULOSE: Det er nå bekreftet at det er påvist furunkulose i tre nordtrønderske elver.  Foto: Anton Rikstad

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det er i høst påvist bakteriesykdommen furunkulose på laks fra Namsen, Bogna og Årgårdsvassdraget. Sykdommen er dødelig for laks, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Funnene av furunkulose ble gjort i slutten av juli. Furunkulose blomster vanligvis opp i perioder med høy vanntemperatur og liten vassføring. Jo tettere det er med fisk i et vassdrag jo større mulighet er det for smitteoverføring mellom fisk. Smitte kan ligge skjult, oppformere seg og spres når forholda er gunstige.

Videre skriver Matilsynet at: «Det er viktig å beskytte rogn og yngel i elva mot smitte. Oppdrettsfisk er vaksinert mot furunkulose og blir derfor ikke syk. Sykdommen er helt ufarlig for mennesker.»

Mattilsynet følgende punkt er viktige for å forebygge smittespredning bør alle passe på:

  • Død fisk bør plukkes opp dersom den er mulig å få tak i uten risiko.
  • Død fisk, slo og rester av fisk skal ikke kastes i vannet eller legges igjen i naturen. Pakk i tett emballasje (lukket kraftig plastpose) og legg i kommunalt søppel.
  • Fiskeutstyr, båter og annet som brukes i et vassdrag skal være rent, tørt og vasket før det benyttes i andre vassdrag.

Sykdommen er påvist av Veterinærinstituttet etter undersøkelser av død fisk fra elvene.

Krisen er avblåst

Det største utbruddet i Namdalen skjedde i Sanddøla, hvor store mengder fisk døde i sommer. Lite regn, høye temperaturer og lav vannføring var årsaken til fiskedøden.

– Det døde mellom 600 til 700 laks, som er alvorlig nok i seg selv, sier Anton Rikstad, fiskeforvalter hos Fylkesmannen.

Det ble også registrert utbrudd av laksesykdommen i Ferja, men både der og i Sanddøla ble høstværet redninga.

– Heldigvis kom det regn i september, så utbruddene ga seg, sier Rikstad.

En av farene ved furunkuloseutbrudd er at gytefisken lett blir angrepet av bakterien. Det har nå blitt registrert hvor mye gytefisk det er i de to elvene, og krisen er avblåst.

– Det er fortsatt bra med laks, så det kunne vært verre. Det ser ikke ut som at utbruddene har fått store konsekvenser, sier Rikstad.