Dyrt å bo nært sykehuset

Får ikke dekket kjøring

Da trøndelagsfylkene ble slått sammen ved årsskiftet, ble det også gjort endringer i takstsonene for buss. For mange pasienter som bruker egen bil til og fra sykehuset får dette stor betydning.

  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Pasienter og pårørende har henvendt seg til Namdalsavisa med spørsmål om hvorfor de ikke får dekket kjøring til og fra sykehuset lengre. Årsaken ligger i ei forenkling av takstsonene for kollektivtrafikk.