Millioninvesteringer i Olav Duun videregående skole uten samfunnsvurdering?

Fordelene med å flytte

INNSPILL

PÅ FLYTTEFOT: Det jeg imidlertid reagerer sterkest på er imidlertid fylkeskommunens manglende evne til å ta et større og mer helhetlig samfunnsperspektiv, skriver Kåre Aalberg i Namsos SV. Kronikken tar utgangspunkt i debatten om Olav Duun vgs. skal flyttes til Nexans-tomta. 

Prosjektet Campus Namdal med utbygging av lokaler til Nord Universitet er etter min mening framtidsrettet og fornuftige.

NAMDALSAVISA

Olav Duun videregående skole i Namsos må rustes opp for flere hundre millioner. Dette har fylkesadministrasjonen konkludert med. Og dermed foreslår de å bygge ut på eksisterende skoles areal. Med et byggeprosjekt innenfor dagens bygningsmasse/areal vil det bli svært vanskelig å drive en videregående skole på forsvarlig måte.


– Håper politikerne vil lytte til det fylkesrådmannen ikke vil høre på

Politikerne i Namsos og Namdal regionråd jobber på spreng for å overbevise fylkespolitikerne om å si ja til flytting av Olav Duun videregående skole til Campus Namdal.

 

Det jeg imidlertid reagerer sterkest på er imidlertid fylkeskommunens manglende evne til å ta et større og mer helhetlig samfunnsperspektiv.

Når fylkeskommunen skal investere så mye i en videregående skole må en anta at investeringene skal sikre en skole i flere tiår. Helt fra etableringen av Olav Duun vgs på nittitallet har det forundret meg at ikke skoleeier i større grad har sett det problematiske i beliggenhet på Rønningåsen.


Her kan det bli Campus Namdal

Nord universitet ønsker seg nye lokaler i Namsos. Namsos kommune har planer om nytt rådhus. Olav Duun videregående skole signaliserer interesse for ei samlokalisering. I tillegg vil det lokale næringslivet være med.

 

En skole med et elevtall på opp mot 1.000 (noen år enda mer) har dette medført stor trafikk – særlig på strekningen Hylla – Sentrum, samtidig som et betydelig antall skolebusser skal fram.

Etablering av en infrastruktur som er mest mulig miljøvennlig og trafikkreduserende er et sentralt utviklingskrav – både for kommune og fylkeskommune. I Namsos er en nå i en helt unik situasjon i og med at områdene til tidligere Nexans fabrikker er tilgjengelige utviklingsområder.

Dermed er det mulig å bygge «aktivitet» som nettopp ivaretar miljøkrav til infrastruktur når det gjelder nærhet, hensiktsmessighet og som er trafikkreduserende. Dersom dette legges som en premiss for vurdering av utbygging for videregående skole i Namsos er Nexans-tomta selvsagt.

I 2004 var jeg til stede i et møte i Namdal Regionråd der ledelsen ved Olav Duun vid. skole orienterte om skolen og skolens visjon. Dette var i en tid med stor diskusjon om fylkeskommunens eksistens og om ny regionreform.

Jeg husker skolens administrasjon var tydelig på at med endringer (nedleggelse av fylkeskommunen/sammenslåing med andre fylker) vil skolen være den offentlige aktøren for regional utvikling. Selv følte jeg at administrasjonen da hadde tatt litt for mye Møllers Tran.

Nå ser vi at fylkeskommunen vurderer utbygging uten at skolen som regional utviklingsaktør vektlegges tilstrekkelig. Prosjektet Campus Namdal med utbygging av lokaler til Nord Universitet er etter min mening framtidsrettet og fornuftige. Dette blir enda mer framtidsrettet og fornuftig med Olav Duun vid. skole vegg i vegg med Nord Universitet.

Namsos kommune kan ikke bestemme verken over regionalt eller statlig forvaltningsnivå. Men samtidig er det slik at de tre forvaltningsnivåene må besluttet slik at de samlet blir best mulig. Det vil de bli med Campus Namdal som gir synergier, samhandling og samtidig er miljøriktig lokalisert med redusert trafikk.