Lov vi kan leve med

NAMDALSAVISA

Jeg husker første gang jeg oppdaga røykeloven: Plutselig var det bare lov å røyke på noen få av bordene på kafeen i Overhalla. Jeg husker jeg syntes det var snålt, for det var jo akkurat like mye røyk i lokalet. Røyken sjøl forholdt seg jo ikke til røykebordene.