Slik påvirker klimaendringene viltet

Klimaendringene som FN sitt klimapanel sier vil komme, vil få stor betydning for naturen. Enkelte planter og dyr vil slite, og andre vil trives.

KAN VÆRE TRUET: Typisk alpine arter som for eksempel fjellrev kan være truet hvis FN sine prognoser for klimaendringer slår til. Det kommer i tillegg til de truslene den sårbare arten allerede står overfor. 

NAMDALSAVISA

STJØRDAL: Vi vet at klimaet vil endre seg i årene som kommer. Det blir varmere, villere og våtere. Selv mindre endringer i temperaturen vil påvirke det dyrelivet vi har rundt oss, og nå begynner forskerne å dukke ned i problemstillingene om hvordan det nye været vil påvirke de store dyra.