Advarer mot konsekvenser for næringslivet i Lierne

Ber Fylkesmannen snu

Lierne næringsforening har sendt et åpent brev til Fylkesmannen hvor de argumenterer sterkt for at næringsdrivende må få dispensasjon for barmarkskjøring.

Barmark: Barmarkskjøring er en nødvendighet for å utøve næringsvirksomhet innenfor reiseliv og turisme i Lierne, mener Lierne næringsforening som har sendt et åpent brev til Fylkesmannen om saken.  Foto: Arkivfoto

NAMDALSAVISA

LIERNE:– Fra Lierne Næringsforening sin side virker dette som en overkjøring av lokal- og fornuftig forvaltning av utmarksressursene som finnes i Lierne, skriver John Olav Vestgård, styreleder i Lierne næringsforening i et åpent brev til Fylkesmannen i Trøndelag.