Budsjett på sparebluss

Budsjettet for Namsos kommunen for 2019 bærer preg av at den virkelige budsjettjobben med å sy sammen et økonomisk opplegg for en ny kommune starter allerede 15. januar 2019.

MÅ SPARE: Økonomisjef Erik Fossland Lænd presenterte hovedtrekkene i budsjettforslaget for 2019. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS:– Driftsutgiftene er fortsatt for høye i forhold til inntektene og det må tas grep for å få ned kostandene.