Solid framgang for Grong sparebank

Grong sparebank har levert sitt beste tredje kvartal noensinne.

Fornøyd: Banksjef Jon Håvard Solum. 

NAMDALSAVISA

GRONG: Grong Sparebank oppnådde per tredje kvartal i år et resultat før skatt på 53,0 millioner kroner – mot 44,5 millioner i samme periode i fjor.

– Dette er vårt beste tredje kvartal noensinne, sier banksjef Jon Håvard Solum.

Bankens kvartalsrapport ble lagt fram for Oslo Børs onsdag ettermiddag. Resultatet per tredje kvartal 2018 gir en egenkapitalavkastning (for året) etter skatt på 8,84 prosent. Med et resultat per egenkapitalbevis ved utgangen av kvartalet på 7,22 kroner, opp fra 6,41 kroner på samme tid i fjor, opplyser banken.

Solum trekker fram tre årsaker til framgangen.

– Vi har hatt stor kundevekst, vi har lave tap og vi har klart å redusere driftskostnadene, sier Solum.

Forvaltningskapitalen har økt med 621,9 millioner kroner siste 12 måneder, og var ved utgangen av 3. kvartal 2018 6.332,1 millioner kroner, eller en vekst på 10,48 prosent.

Total utlånsvekst siste 12 måneder – egen balanse og Eika Boligkreditt – utgjør 8,31 prosent. Innskuddsveksten har vært på 11,86 prosent i samme periode.

Tapene er på samme nivå som i fjor, og utgjør totalt kr 2,1 millioner kroner.

Banken hadde ved utgangen av september 54 årsverk fordelt på 55 ansatte. En reduksjon på 4,6 årsverk fra samme tid i fjor.

Bolig eiendomsmegling som er hundre prosent eid av Grong Sparebank hadde et resultat før skatt på omtrent 1,6 millioner kroner.