Damkommunen Røyrvik vil styrke statusen som nasjonalparkkommune

Varsler flere konflikter med NTE

Bygginga av nye Namsvassdammen har ikke gått på skinner for NTE. Og flere utfordringer kan det bli, når Røyrvik skal rendyrke statusen som nasjonalparkkommune.

Skarpere fronter: Børgefjell nasjonalpark skal fortsatt være omringet av flere oppdemma innsjøer i Røyrvik kommune, men ordfører Hans Oskar Devik varsler at det kan bli flere konflikter mellom verneinteresser og naturopplevelser på den ene sida og samfunnets behov og ønske for grønn energi på den andre. Her takker han avdelingssjef Kjetil Vatne i NTE Energi for informasjon om utbygginga av Namsvassdammen. I midten kommunikasjonsrådgiver Erik Dahl i NTE. 

Gammel konflikt: Senest i sommer skrev NA om lokalbefolkningas frustrasjon over vannstanden i Namsvatnet.Faksimile NA 19072018 

NAMDALSAVISA

RØYRVIK: – Oppdemma innsjøer er egentlig mye av sjela til Røyrvik. På godt og vondt vil jeg si. Og nå skjer det mye spennende igjen på det området. Og det vil skje mye spennende framover.

Sånn oppsummerte ordfører Hans Oskar Devik en snau times presentasjon av den nye Namsvassdammen som litt på overtid er i ferd med å ferdigstilles etter en turbulent anleggsperiode.

– Utbygginga har gått litt i rykk og napp, sa avdelingssjef Kjetil Vatne da han innledet presentasjonen under et folkemøte tirsdag kveld.

Og det han sikter til er blant annet rettssaker, byggestans og skriverier om at den nye dammen fører til miljøødeleggelser.

– Det er selvfølgelig foretatt inngrep i naturen. Men når arbeidet snart er over, er målet vårt at det nesten ikke skal være synlig, sa Vatne og viste fram et bilde av steinbruddet:

– Vi har dekket steinbruddet til med jord. Om kort tid vil det være grønt her, og da vil inngrepet nesten ikke synes.

Han forsikret også de frammøtte at NTE vil følge utviklinga nøye også etter at anlegget står klar i løpet av 2019.

Ville unngå nedtapping

– Vi regner med at de fleste utslipp er knyttet til anleggsdrifta, og at de vil forsvinne når arbeidet avsluttes. Men gjør de ikke det, skal vi rydde opp, lovet Vatne.

NTE har ved flere anledninger uttalt at selskapet bygger ny dam ved Namsvatnet, fordi Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pålagt dem å gjøre det.

Dette stemmer ikke, noe også Vatne fortalte under folkemøtet. NVE har pålagt NTE å oppgradere Namsvassdammen. Beslutninga om å bygge ny dam, er NTEs.

Vatne forklarte at dette ble gjort fordi ei oppgradering av den gamle dammen ville ført til at Namsvatnet måtte tappes ned i anleggsperioden.

Noe som ville ført til betydelig inntektssvikt fra dammen avdelingssjefen omtalte som juvelen av NTEs vannmagasiner.

Men nedtapping av Namsvatnet er ikke noe som bare ville rammet NTE. Selskapet har i lang tid irritert lokalbefolkninga og turister fordi Namsvatnet ofte tappes veldig langt ned om sommeren.

NA skrev senest om denne konflikten i forbindelse med tørken i sommer. Da uttalte tidligere ordfører Magnar Namsvatn at det ofte var mindre vann i Namsvatnet enn i år:

Spisser nasjonalparken

– Det har vært mye verre her før. Forskjellen fra tidligere år, er at i år må vi skylde på naturen. Vanligvis er det e-verket, uttalte han.

I reportasjen kom det fram at den lave vannstanden ofte skaper utfordringer når turister skal fraktes i båt over Namsvatnet og inn i Børgefjell nasjonalpark.

Og nettopp nasjonalparkturister ønsker Røyrvik å trekke til seg flere av. Noe som ble tema på folkemøtet da NTE hadde pakket sammen og satt kursen tilbake mot Steinkjer.

For et par uker siden fikk nemlig Røyrvik fornyet status som nasjonalparkkommune. En status ordfører Devik understreket måtte fylles med innhold.

Dermed er det duket for konflikt mellom det å utvinne grønn energi og det å selge opplevelser i urørt natur.

Første kamp er allerede i gang: fornyinga av NTEs konsesjon i Namsvatnet. Her ønsker flere at NTE ikke skal få senke vannstanden under et visst nivå.

Devik bekrefter at ei satsing på nasjonalparkkommunen kan skape konflikter med NTE som også har demmet opp innsjøene Vekteren, Tunnsjøen og Limingen.

– Revisjonen av Namsvassdammen kommer først, men dette gjelder hele kommunen og alle NTEs anlegg. Så det vil helt klart være motstridende interesser framover.