Har fått sperrefrist for motorvogn for alltid

Med 2,43 i promille ble mannen stoppet av politiet. Høy promille er straffeskjerpende, fastslår Namdal tingrett, som har dømt han til 36 dager i fengsel.

Må sone: En mann er idømt sperrefrist for motorvogn for alltid, ifølge en dom fra Namdal tingrett. Han må også sone 36 dager i fengsel som følge av kjøring med høy promille. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Ei aprilnatt i år kjørte mannen sin egen bil på parkeringsplassen utafor en butikk.